BuzzMax - Đăng ký

Khởi tạo Basic

0 ₫ /tháng

Gói khởi tạo Basic 


 • 0₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 5,990,000₫, thanh toán mỗi năm
 • 1000MB Disk Space
 • 7 day Free Trial
 • 1 Bài viết giới thiệu
 • 1 Bài viết profile công ty
 • 1 Bài hướng dẫn mua hàng
 • 1 Bài chính sách bán hàng
 • 1 Bài PR
 • 10 Bài SEO 500 từ
 • 10 Bài nội dung sản phẩm
 • 1 Bài SEO 1000 từ
 • 1 Fanpage 10.000 likes
Quyền lợi tốt

Khởi tạo Pro

0 ₫ /tháng

Gói khởi tạo Pro 


 • 3,000,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 9,990,000₫, thanh toán mỗi năm
 • 3GB Disk Space
 • 7 day Free Trial
 • 1 Bài viết giới thiệu
 • 1 Bài viết profile công ty
 • 1 Bài hướng dẫn mua hàng
 • 1 Bài chính sách bán hàng
 • 3 Bài PR
 • 20 Bài SEO 500 từ
 • 20 Bài nội dung sản phẩm
 • 5 Bài SEO 1000 từ
 • 1 Fanpage 10.000 likes
 • 1 Domain .com/.net
 • 1 Ảnh cover
 •  

Khởi tạo Plus

0 ₫ /tháng

Gói khởi tạo Plus 


 • 5,000,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 16,000,000₫, thanh toán mỗi năm
 • 5GB Disk Space
 • 7 day Free Trial
 • 1 Bài viết giới thiệu
 • 1 Bài viết profile công ty
 • 1 Bài hướng dẫn mua hàng
 • 1 Bài chính sách bán hàng
 • 1 Bài PR
 • 30 Bài SEO 500 từ
 • 30 Bài nội dung sản phẩm
 • 10 Bài SEO 1000 từ
 • 1 Fanpage x0.000 likes
 • 1 Domain .com/.net
 • 1 ảnh Cover
 •  
 1. Chọn gói cước
 2. Giao diện mẫu
 3. Thông tin site
 4. Thông tin tài khoản